Vi ste . obiskovalec. 

 
   
 

PREDSTAVITEV SVETOVALCA

Mag. Peter Mlakar, direktor podjetja in samostojni svetovalec, je že od leta 1999 usmerjen v svetovanje na področju notranje organiziranosti gospodarskih organizacij.  Kot je razvidno iz opisa svetovalnih programov in storitev, se ukvarja z uvajanjem koristnih modelov, metod in pristopov v poslovanju naročnikov. Z dvajsetletnimi izkušnjami iz gospodarske prakse na področju HRM, organiziranja poslovanja, izdelave sistemizacij in plačnih sistemov, načrtovanja poslovanja in poslovne odličnosti, usklajuje tradicionalne in sodobne managerske pristope pri izboljševanju kakovosti celotnega poslovanja srednje velikih in velikih gospodarskih organizacij. Poleg svetovalne dejavnosti izvaja tudi praktična funkcionalna usposabljanja strokovnjakov in vodij, opravlja konzultacije z direktorji – predvsem v gospodarskih organizacijah, občasno pa tudi predava na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru – MBA.

VIZIJA

S podjetniškim svetovanjem, usposabljanjem vodij in strokovnjakov ter izvajanjem projektov biti koristen partner gospodarskih organizacij pri obvladovanju sprememb, doseganju vitalnosti poslovanja in proaktivnem vplivanju na njihovo zmožnost uspešnega poslovanja.

POSLANSTVO

Gospodarskim organizacijam  posredovati nove uporabne pristope, koristne izkušnje in dobro prakso s področij izboljševanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti celotnega poslovanja, managementa, posodabljanja organiziranosti, sistemizacije dela in pooblaščanja zaposlenih, izdelave plačnih sistemov, ciljnega vodenja in uvajanja letnih pogovorov z zaposlenimi ter po potrebi sodelovati pri uveljavljanju izboljšav.

STRATEGIJA

Razvijanje in uveljavljanje praktičnih organizacijskih metod, modelov in pristopov v korist gospodarskih organizacij in njihovih udeležencev v poslovanju, razvijanje upravljavskih in računalniških orodij za podporo naročnikom pri izvajanju organizacijskih sprememb in postopnem doseganju poslovne odličnosti ter razvijanje aplikativnih strokovnih znanj in veščin s področja HRM.

SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Svetovalne in izobraževalne programe tvorijo storitve, ki jih pri zasnovi projektov prilagodimo ciljem naročnikov in pričakovanim rezultatom projektov. V načrtu sodelovanja podrobneje opredelimo izvedbene aktivnosti in delne cilje ter končni cilj projekta. Svetovalne in izobraževalne storitve je možno izvajati tudi posamično.

POSLOVNI PARTNERJI

Poslovni partnerji PQM so velike in srednje velike gospodarske organizacije, ki naročajo celotne svetovalne ali izobraževalne programe, občasne konzultacije ali pa se odločajo za skupno izvajanje posameznih storitev. Pri izvajanju projektov sodelujejo mag. Peter Mlakar in njegovi sodelavci.

Trajanje projektnih nalog je odvisno od obsega načrtovanih aktivnosti. Konzultacije trajajo od enega do nekaj dni, delavnice v organizacijah od dneva do nekaj dni, manj obsežni projekti od 1 do 3 mesecev, obsežni in najzahtevnejši projekti od 1 do 2 let. Več o referencah je možno izvedeti v neposrednem dogovoru s svetovalcem in naročniki projektov oz. storitev.

Strokovno udejstvovanje svetovalca:

ZA SODELOVANJE KONTAKTIRAJTE

Mag. Peter Mlakar s.p.

GOSPODARSKO SVETOVANJE

Bezjakova 29, PEKRE

2341 LIMBUŠ

SLOVENIJA

 

oz.

Mag. Peter Mlakar s.p.

GOSPODARSKO SVETOVANJE

Glavarjeva 61a

1218  KOMENDA

SLOVENIJA

 

E-naslovi:

peter.mlakar@amis.net

peter.mlakar@pqm.si

 

TELEFONI:

Tel.: +386 (0)2 613 6560

MOBI: +386 (0)40 674 674

 

Tajništvo  TEL.:  +386 (0)2 429 4516 

Tajništvo  FAX.:  +386 (0)2 429 4517

 
 
WD & © DeSIGNIA - 2005 PQM - gospodarsko svetovanje, Peter Mlakar s.p. - vse pravice pridržane.